Annuleringsbeleid

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

mylast.company GmbH
Hauptstrasse 60
67307 Göllheim

Vertegenwoordigd door: Lars Denzer, Stefanie Denzer

E-mail: info@followersheaven.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van de terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend.
Indien u heeft verzocht om aanvang van de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de diensten die in de overeenkomst zijn voorzien.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

- Naar
mylast.company GmbH
Hoofdstraat 60
67307 Göllheim
E-mail: info@followersheaven.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst:
- Besteld op (*): /ontvangen op (*)
- Naam van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
- Datum
______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.