Annuleringsbeleid

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Lars Denzer Promotions: sociale media en online marketingadvies
Candleheimer Strasse 18
67307 Göllheim
Telefoon: 0151 - 28914770
WhatsApp: 0151 - 28914770

E-mail: info@followersheaven.de

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
Als u heeft gevraagd dat de dienst zou moeten beginnen tijdens de annuleringsperiode, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de diensten dat al is geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte bracht van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract. Vergeleken met de totale omvang van de diensten voorzien in het contract.

Modelformulier voor herroeping

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

- Aan
Lars Denzer Sociale media en online marketingadvies
Candleheimer Strasse 18
67307 Göllheim
E-mail: info@followersheaven.de

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst:
- Besteld op (*): / ontvangen op (*)
- Naam van de consument (en) (alleen indien op papier vermeld)
- datum
______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is